Đồng hồ Analog

Đồng hồ kim mà bạn có thể sử dụng làm đồng hồ để bàn. Hy vọng bạn thích nó guys.