Một ứng dụng tạo mật khẩu python đơn giản được thiết kế để chạy trên thiết bị đầu cuối và để tạo mật khẩu mạnh bằng cách sử dụng đầu vào từ người dùng. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn số lượng mật khẩu bạn muốn tạo. Sau khi đưa ra một đầu vào. Ví dụ-3, nó sẽ yêu cầu bạn nhập số ký tự bạn muốn có trong mật khẩu của mình. Bằng cách lấy thông tin như vậy từ người dùng, chương trình sau đó sẽ tạo mật khẩu cho bạn.

Ưu điểm của việc sử dụng Trình tạo mật khẩu:

  • Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng ứng dụng này là nó sẽ tạo mật khẩu ngay lập tức cho bạn và giúp bạn khỏi đau đầu và căng thẳng. Chúng ta thường biết việc tạo mật khẩu bằng sự kết hợp của các ký tự đặc biệt và số khó như thế nào, tuy nhiên, ứng dụng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.
  • Tạo mật khẩu mạnh hầu như không thể đoán được và mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tạo ra bằng đầu của mình.
  • Các tùy chọn khác nhau để chọn trong khi tạo mật khẩu, chẳng hạn như bao gồm các ký hiệu hoặc không, hoặc bao gồm các ký tự viết hoa hoặc không.
  • Thời gian phản hồi nhanh từ ứng dụng
  • Sử dụng tối thiểu các tài nguyên như RAM, bộ nhớ.
Các tính năng của Phần mềm tạo mật khẩu:
  • Chọn số ký tự bạn muốn trên mật khẩu của mình
  • Tạo bất kỳ số lượng mật khẩu nào bạn muốn
  • Nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng

Các bước cài đặt:

  • Tải xuống và giải nén tệp .zip
  • Mở .py bằng trình khởi chạy python