Chơi Game rắn săn mồi với các mức độ khác nhau, người chơi điều khiển bàn phím mũi tên lên xuống, sang trái, sang phải để rắn di chuyển.

Rắn gặp mồi là ăn, mỗi một mồi rắn ăn đuôi rắn sẽ dài ra hơn, mỗi mồi rắn ăn bạn được cộng 100 điểm

Luật chơi (game over)

Rắn di chuyển trong khuân viên của mình được bao bọc bởi 4 bức tường thành, khi rắn chạm tường thành là kết thúc trò chơi.

Để tiếp tục chơi ấn enter, điểm số tính lại bằng 0.

Game rắn săn mồi bằng c#
game rắn săn mồi bằng c#
Game rắn săn mồi bằng c#
Game over khi người chơi để Rắn đâm vào tường thành, muốn chơi tiếp ấn enter

Đây là bộ game rắn săn mồi cơ bản với 4 mũi tên điều khiển đơn giản, bạn đang tìm bộ code game rắn săn mồi để nghiên cứu phát triển thì đây là bộ code hoàn chỉnh để bạn tải về chơi.