Game xếp hình Tetris C#

Code Review


bin
obj
AcercaDe.cs3.22 KB
AcercaDe.resx8.46 KB
app.config325 Bytes
App.ico1.05 KB
AssemblyInfo.cs2.51 KB
Constantes.cs959 Bytes
FormaPieza.cs1.61 KB
frmGUI.cs17.53 KB
frmGUI.resx17.99 KB
Juego.cs457 Bytes
MatrizPantalla.cs3.24 KB
Pieza.cs2.39 KB
Pruebas.cs187 Bytes
Tetris.cs9.65 KB
Tetris.csproj4.94 KB
Tetris.csproj.user2.03 KB
Tetris.sln896 Bytes
Tetris.suo11.5 KB
UpgradeLog.XML4.94 KB
Utiles.cs445 Bytes

Mô tả chi tiết


Download Gói Thương Mại

Download Source Miễn Phí

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.Lấy link tải project về máy tính chỉ có trên điện thoại di động

Bước 1: Sử dụng điện thoại di động mở trang web Google.com

Bước 2: Tìm kiếm Game xếp hình Tetris C# Codefly

Bước 3: Thấy Link Tải Project trên smartphone, Copy link download gửi sang Desktop

Download Now

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang