Code Review


bin
FormX
ImageX
ModuleX
My Project
obj
ReportX
Service References
_SCRIPTS_SQL_DATABASE
app.config1.33 KB
prjSalesInventory.sln941 Bytes
prjSalesInventory.vbproj48.17 KB
prjSalesInventory.vbproj.user653 Bytes

Mô tả chi tiết

Tải xuống miễn phí Tải trước Hệ thống quản lý bán và tồn kho C # Desktop Ứng dụng với mã nguồn và Cơ sở dữ liệu. Ưu tiên Hệ thống quản lý bán và tồn kho được tùy chỉnh Hệ thống quản lý bán và tồn kho có thể sử dụng để quản lý hàng tồn kho của toàn tổ chức như Quản lý kho, Quản lý bán hàng, tiêu thụ bộ phận Giá trị cổ phiếu Báo cáo. Rất dễ sử dụng. Ứng dụng máy tính để bàn này 100% đang hoạt động. Nó được phát triển bằng c # và Thiết kế cơ sở dữ liệu trong MSSQL. Mã ứng dụng này rất hữu ích cho Học sinh cuối học kỳ để thực hiện dự án năm cuối. Chúng tôi có một bộ sưu tập tuyệt vời về các Dự án Mã Nguồn Miễn phí c #

Các tính năng chính của hệ thống quản lý bán hàng và hàng tồn kho

Các tính năng chính là:

 • Thêm hàng
 • Quản lý chứng khoán
 • Thêm khách hàng
 • Hệ thống bán hàng hoàn chỉnh
 • POS tạm ứng
 • Người dùng khôn ngoan Quản lý sổ sách tiền mặt
 • Báo cáo giá trị cổ phiếu
 • Báo cáo tiêu thụ của bộ phận.
 • Tiêu thụ hàng hóa với khách hàng
 • Tiêu thụ hàng hóa với Sở
 • Yêu cầu nội bộ
 • Yêu cầu
 • Cơ quan phê duyệt
 • Quyền của người dùng về trang khôn ngoan

Bạn có thể truy cập hệ thống bằng các tài khoản sau.

 • Tên người dùng: admin
 • Mật khẩu: admin

Download Gói Thương Mại

Download Source Miễn Phí

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.Lấy link tải project về máy tính chỉ có trên điện thoại di động

Bước 1: Sử dụng điện thoại di động mở trang web Google.com

Bước 2: Tìm kiếm Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán trước trong c# Codefly

Bước 3: Thấy Link Tải Project trên smartphone, Copy link download gửi sang Desktop

Download Now

Sources:

Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán trước trong c#

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Code gần giống!

Quản lý chương trình xử lý ảnh C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý thư viện LINQ C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Quản lý quán karaoke

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang

Game xếp hình Tetris C#

Miễn phí
1

Phạm Tuấn Khang