Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Bằng VB.NET Với Mã Nguồn

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Bằng VB.NET Với Mã Nguồn

Official Website: https://code-projects.org/. . . . .human-resource-man/

Đồ án: Hệ thống quản lý nhân sự bằng VB.NET có mã nguồn

Giới thiệu dự án

Dự án Hệ thống quản lý nhân sự được phát triển bằng VB.NET. Dự án dựa trên khái niệm quản lý hồ sơ của người sử dụng lao động theo các phòng ban của nó. Nói về dự án, nó chứa một hệ thống đăng nhập. Điều này có nghĩa là người dùng phải thông qua hệ thống đăng nhập để sử dụng các tính năng của nó. Người dùng có thể quản lý tất cả cácngười sử dụng lao độnghồ sơ, các phòng ban tương ứng cũng như các báo cáo hoạt động của họ.

Giới thiệu về hệ thống

Nói về các tính năng của Hệ thống quản lý nhân sự, anh ấy / cô ấy có thể quản lý hồ sơ của nhà tuyển dụng, bộ phận tương ứng và hiệu suất tổng thể của họ. Để chèn thông tin của nhân viên, người dùng phải cung cấp tên, tuổi, thông tin liên hệ, bộ phận và mức lương của họ. Quản trị viên cũng có thể nhập chi tiết công việc bằng cách nhập chức danh công việc, tương ứng là ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Nói về phần bộ phận, người dùng phải cung cấp tên bộ phận, số điện thoại, thế mạnh và chọn Người quản lý. Nó cũng chứa một ID Phòng Ban duy nhất được hệ thống tự động tạo ra. Để kiểm tra hiệu suất của nhân viên, người dùng chỉ cần chọn một tháng. Người dùng cũng có thể tìm kiếm nhân viên theo bộ phận, mức lương và chức danh công việc. Tính năng cuối cùng của dự án này là đăng tin tức. Anh ấy/cô ấy có thể chia sẻ một số tin tức nhất định trong hệ thống.

Thiết kế này đơn giản đến mức người dùng sẽ không gặp khó khăn khi làm việc với nó. Dự án này dễ vận hành và được người dùng hiểu. Để chạy dự án này, bạn phải cài đặt  Visual Studio  IDE và SQL Server trên PC của mình. Hệ thống quản lý nhân sự trong VB.NET được tải xuống miễn phí kèm theo mã nguồn. Để xem bản demo dự án, hãy xem thanh trượt hình ảnh bên dưới.

Đặc trưng:

  1. Đăng nhập quản trị viên và nhân viên
  2. Phòng ban
  3. Nhân viên CRUD
  4. Tin tức
  5. Hiệu suất tổng thể của nhân viên
  6. Chi tiết công việc
CHI TIẾT ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG TỆP “Readme.txt” BÊN TRONG THƯ MỤC DỰ ÁN

TẢI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG VB.NET BẰNG MÃ NGUỒN: CLICK VÀO NÚT DƯỚI ĐÂY

Tải xuống dự án

Gõ tìm kiếm nhanh...