Kết nối PHP với MySQL


Kết nối PHP với MySQL

Official Website: https://www.sourcecodester.com/. . . . .php-connection-mys/

Kết nối PHP với MySQL

Nếu bạn muốn biết về Cách tạo kết nối PHP với MySQL thì bạn đã đến đúng nơi. Bạn thích cái nào hơn? MySQLi hay PDO? Theo ý kiến ​​​​của tôi, nó sẽ là bất cứ điều gì bạn muốn sử dụng nó. MySQli và PDO có lợi thế của chúng. Chúng tôi có 3 cách để tạo điều này trong PHP và MySQL. Đó là:

  • MySQLi (hướng đối tượng)
  • MySQLi (thủ tục)
  • PDO (Đối tượng dữ liệu PHP)

Tạo kết nối tới MySQL

Cú pháp ví dụ cho MySQLi (Hướng đối tượng)Cú pháp ví dụ cho MySQLi (Thủ tục)Cú pháp ví dụ cho PDO (Đối tượng dữ liệu PHP)

Để đóng kết nối với MySQL

Cú pháp MySQLi (Hướng đối tượng) MySQLi (Thủ tục) PDO (Đối tượng dữ liệu PHP) Nhưng nếu bạn hỏi tôi thích sử dụng cái nào hơn, câu trả lời của tôi sẽ là PDO (Đối tượng dữ liệu PHP). Tôi có một cú pháp sử dụng cú pháp này để kết nối với MySQL. Và làm cho nó đơn giản, ngắn gọn và dễ nhớ. Đây là cú pháp: $conn->close();mysqli_close($conn);$conn = null;Hãy chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ và bình luận của bạn bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé qua và đọc bài viết hướng dẫn này. Để biết thêm thông tin cập nhật, đừng ngần ngại và vui lòng truy cập trang web này thường xuyên hơn và vui lòng chia sẻ trang này với bạn bè của bạn hoặc gửi email cho tôi theo địa chỉ rolyn02@gmail.com . Thực hành mã hóa. Cảm ơn rất nhiều.

Gõ tìm kiếm nhanh...