Đây là một ứng dụng ghi chú đơn giản cho Android. Tại đây, người dùng có thể chọn các danh mục mà từ đó họ có thể đọc các nguồn cấp tin tức. Để chạy dự án, bạn sẽ cần Android Studio. Vì vậy, trước khi bạn chạy dự án, hãy đảm bảo rằng bạn có Android Studio trên máy tính của mình.

Về dự án

Đây là một ứng dụng tạo ghi chú đơn giản trong Android Studio. Trong dự án này, bạn có thể tạo bài viết và đánh dấu chúng bằng một phần còn lại. Để sau này bạn có thể được thông báo về công việc đã tạo. Ngoài ra, bạn có thể thêm một số loại như bạn muốn. Với ghi chú bằng văn bản, bạn có thể chỉ cần đính kèm các tập tin và hình ảnh và công cụ khác.

Để chạy dự án, đầu tiên, hãy cài đặt Android Studio. Sau đó nhập dự án từ trang chủ của studio. Dự án của bạn được thiết lập sẽ tự động bắt đầu. Tất cả các tệp xây dựng Gradle sẽ tự động cài đặt bên trong thư mục gốc dự án của bạn. Chạy dự án và thiết lập thiết bị ảo của bạn và chạy trình giả lập. Dự án sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy màn hình chính với tùy chọn thêm ghi chú.

Toàn bộ dự án này được phát triển trong studio Android. Ở đây, ngôn ngữ lập trình java được sử dụng để xác thực trường và ngôn ngữ XML để truyền dữ liệu. Dự án này tiếp tục popup về cập nhật plugin để giữ cho mạng internet của bạn tồn tại. Và hơn nữa, bạn sẽ cần cập nhật phiên bản SDK của mình và bạn cũng phải cập nhật các plugin…

Đây thực sự là ứng dụng hữu ích cho dân công sở sử dụng nó, bạn bận bụi với công việc thì có 1 chợ lý nhỏ điện thoại thật hữu ích cho thời đại 4.0 này, hãy tải về học hỏi và phát triển thêm các chức năng tiếp nhé