Hệ thống bán hàng thương mại điện tử chuyển nghiệp gần giống với các trang lớn tại Việt Nam

Website hỗ trợ bán hàng đa kênh tức là hệ thống cho nhiều thành viên đăng ký bán sản phẩm của họ.

Hệ thống phân nhóm thành 3 nhóm chính

Quản lý website, quản trị web, => admin (toàn quyền quyết định xử lý thông tin trên web)

Thành viên đăng bán sản phẩm lên web => thành viên mở shop bán hàng

Khách hàng => người mua hàng

Một vài chức năng của hệ thống

Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm

quản lý khách hàng mua hàng, quản lý bình luận, lịch sử giao hàng, quản lý thành viên mở shop, thông báo, lịch sử giao dịch chủ shop yêu cầu thanh toán…

Đánh giá dự án

Dự án được tải về miễn phí đáp ứng như cầu cài đặt thành công, cần chỉnh sửa 1 vài chức năng để nó hoàn thiện hơn.

Dựa trên như cầu thực tế về thương mại điện tử chúng tôi ngày ngày phát triển đêm đên cho bạn tải về bản đầy đủ và tốt nhất.

Tải về để tham khảo. ĐÚNG

Bằng sự bùng nổ nhanh tróng của thị trường ngành bán hàng online thông qua trạng mạng điện tử lớn, bạn là nhà bán lẻ muốn quảng bá sản phẩm thông qua internet, đây là 1 add-on, plugin bổ sung hỗ trợ cho website wordpress của bạn quản lý sản phẩm, liên kết hiệu quả hơn.

Bạn là chủ trang web đang từng bước trở thành tổng đại lý, quản lý quảng cáo thu chi hợp lý , thông ke doanh số từng đại lý nhỏ đánh giá sự chuyển đổi…

Có rất nhiều tính năng hưu ích về quản bá sản phẩm, và quyết định mua nó ngay hôm nay

Trong trường hợp bạn đã có 1 website chạy bằng wordpress cần tim 1 plugin cài đặt vào để chạy nó thì đây ở trên có link demo plugin “Woocommerce Product Stock Manager” rất thích hợp để sử dụng.


Hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải project về cần cấu hình thông tin máy chủ apace php.ini

enable_short_tag = on;

Cấu hình các file config

\system\model\config.php

\admin\config\config.php

$serverdb="localhost";
$userdb="root";
$passdb="123456";
$namedb="webTMDT";

 

Link admin: \admin

user:  quanly

pass: admin