Code Review


admin
css
DATABASE
hooks
images
js
libs
pug
resources
scss
templates
vendor
01 READ ME FIRST !!!!.txt653 Bytes
adminview.php4.21 KB
ajax_admin_tools.php8 KB
ajax_check_login.php354 Bytes
ajax_check_unique.php1.83 KB
ajax_combo.php9.81 KB
blank.gif43 Bytes
checkMemberID.php1.13 KB
ci_input.php25.94 KB
class_time_table_autofill.php701 Bytes
class_time_table_dml.php42.24 KB
class_time_table_view.php7.89 KB
codefly.css13.57 KB
combo.class.php5.21 KB
common.js.php59.75 KB
config.bak.php1.25 KB
config.php1.25 KB
crview.php2.04 KB
dashboard.php5.93 KB
datalist.php65.18 KB
data_combo.class.php3.16 KB
date_combo.class.php3.69 KB
db.php5.3 KB
defaultFilters.php11.74 KB
defaultLang.php19.87 KB
departments_autofill.php696 Bytes
departments_dml.php27.62 KB
departments_view.php5.62 KB
dynamic.css.php5.6 KB
exam_time_table_autofill.php700 Bytes
exam_time_table_dml.php41.73 KB
exam_time_table_view.php8.14 KB
Exit.gif972 Bytes
footer.php505 Bytes
handshake.jpg30.33 KB
header.php4.43 KB
home.php7.71 KB
incCommon.php50.71 KB
index.html189 Bytes
index.php779 Bytes
language-admin.php37.06 KB
language.php20.38 KB
lib.php3.7 KB
link.php1.74 KB
loading.gif1.53 KB
login.php2.42 KB
logo.png18.64 KB
main.php294 Bytes
membership_passwordReset.php8.42 KB
membership_profile.php13.19 KB
membership_signup.php11.92 KB
membership_thankyou.php747 Bytes
nicEdit.js31.12 KB
nicEditorIcons.gif3.09 KB
notices_autofill.php692 Bytes
notices_dml.php34.32 KB
notices_view.php6.73 KB
parent-children.php24.69 KB
personal_details_autofill.php701 Bytes
personal_details_dml.php31.41 KB
personal_details_view.php6.8 KB
personal_time_table_autofill.php704 Bytes
personal_time_table_dml.php23.94 KB
personal_time_table_view.php6.25 KB
photo.gif1.61 KB
schools_autofill.php692 Bytes
schools_dml.php22.01 KB
schools_view.php4.89 KB
settings-manager.php4.41 KB
setup.md532 Bytes
setup.php24.61 KB
sidenav.php2.96 KB
stdview.php4.58 KB
student_details_autofill.php700 Bytes
student_details_dml.php35.38 KB
student_details_view.php6.99 KB
table.gif1.14 KB
thumbnail.php2.32 KB
update.gif1.22 KB
updateDB.php6.32 KB

Mô tả chi tiết

Về dự án
Hệ thống xếp lịch học tín chi cho sinh viên CNTT được phát triển bằng PHP, CSS, bootstrap và JavaScript.

Nói về dự án gồm một quản trị viên (cô giáo chủ nhiệm) và phía người dùng đó là sinh viên, từ đó người dùng có thể xem lịch học của mình một cách đơn giản, quản trị viên có thể đặt lịch học và các tạo thông báo, giới hạn quyền truy cập của nhóm thành viên…

Quản trị viên đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý hệ thống này. Trong dự án này, người dùng phải thực hiện tất cả các chức năng chính từ phía Quản trị viên.

Giới thiệu về hệ thống
Nói về các tính năng của Hệ thống xếp lịch học tín chi cho sinh viên CNTT, sinh viên có thể xem/quản lý thời gian thi và thời gian học. Đối với điều này, sinh viên đăng ký phải cung cấp ngày, thời gian bắt đầu và kết thúc, mã đơn vị, địa điểm, trường học, bộ phận và năm học học kỳ.

Các sinh viên có thể kiểm tra lịch cá nhân cũng như chi tiết của sinh viên bao gồm Họ và tên, môn học, lớp học…

Nói về bảng quản trị, quản trị viên có toàn quyền truy cập vào hệ thống. Có thể quản lý hồ sơ sinh viên bằng cách cung cấp sinh viên, lớp học, môn học…

Thiết kế của dự án này khá đơn giản để sinh viên tham khảo và nghiên cứu bởi vậy bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi làm việc với nó.

Hệ thống sắp xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên bằng PHP giúp sinh viên quản lý thời gian đến lớp một cách dễ dàng. Để chạy dự án này, bạn phải cài đặt máy chủ ảo tức là XAMPP trên PC (cho Windows).

Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trong PHP với mã nguồn sử dụng cho mục đích giáo dục, bạn hoàn toàn có thể làm chủ nó!

Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trong PHP & MySQL
Tổng quan quyền truy cập của người quản trị (chủ nhiệm lớp)
Giới hạn quyền truy cập vào hệ thống của sinh viên
Giới hạn quyền truy cập vào hệ thống của sinh viên
Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trong PHP & MySQL
Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trong PHP & MySQL
Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trong PHP & MySQL
Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trong PHP & MySQL

Đăng nhập/Đăng ký hệ thống, Bảng quản trị, Tài khoản sinh viên, tạo thông báo, Quản lý lớp học, môn, học và sinh viên,

Làm thế nào để chạy??

Hướng dẫn cài đặt
Sau khi start Apache và MySQL trong XAMPP, hãy làm theo các bước sau

Bước 1 : Giải nén tập tin
Bước 2: Sao chép thư mục dự án chính
Bước 3: Dán vào xampp/htdocs/qllichhoctinchisv/

Bước 4: Mở trình duyệt và đi đến URL “http://localhost/phpmyadmin/”
Bước 5: Sau đó, nhấp vào tab cơ sở dữ liệu
Bước 6: Tạo một cơ sở dữ liệu đặt tên “ql_tinchi” và sau đó bấm vào tab import
Bước 7: Nhấp chuột vào tập tin trình duyệt và chọn “ql_tinchi.sql” tập tin đó là bên trong “DATABASE” thư mục
Bước 8: bấm vào Go.

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, sửa lại file config.php theo thông tin data của bạn ví dụ:

$dbServer = ‘localhost’;
$dbUsername = ‘root’;
$dbPassword = ‘123456’;
$dbDatabase = ‘ql_tinchi’;

Bước thứ 9: Mở trình duyệt và truy cập URL http://localhost/qllichhoctinchisv/

Thông tin đăng nhập hệ thông

Bạn tải dự án là thấy Thông tin đăng nhập của sinh viên và người quản lý ở trong file full_info.txt


Download Gói Thương Mại

Hãy chọn 1 trong 2 cách để download ngay.

Hướng dẫn tải project nhanh

  • Thanh toán chuyển khoản
  • Vietcombank

    Chủ tài khoản: PHAM QUYET NGHI

    Số tài khoản: 0831.0000.59.664

    Chi nhánh: Hà Nội

Số tiền : 130,000đ


Nội dung gửi tiền là [SĐT] để lập trình viên gửi link bạn download ngayLấy link tải project về máy tính chỉ có trên điện thoại di động

Bước 1: Sử dụng điện thoại di động mở trang web Google.com

Bước 2: Tìm kiếm Hệ thống xếp lịch học tín chỉ cho sinh viên CNTT trên PHP & MySQL Codefly

Bước 3: Thấy Link Tải Project trên smartphone, Copy link download gửi sang Desktop

Download Now

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *